Qarantiyalar

Qarantiyalar

 

Qarantiya - Bank tərəfindən Sizin partnyorunuza təqdim edilən və müəyyən məbləği ödəmək üçün Bankın öz üzərinə götürdüyü öhdəlikdir. AFB Bankın qarantiyaları yeni partnyorluqlar qurmaqla və yeni layihələrə başlamaqla biznesinizi inkişaf etdirməkdə sizə kömək edəcək. 

Sizin Bankınız Sizə aşağıdakı qarantiya növlərini təqdim edir:

 

İdxal qarantiyaları:

 - Ödəniş zəmanəti;

 - Tender zəmanəti;

 - Öhdəliklərin yerinə yetirilməsinə zəmanət;

 - Avans ödənişin qaytarılmasına zəmanət ;

 - Zəmanətli öhdəliklərin yerinə yetirilməsinə zəmanət;

 - Kredit vəsaitlərinin qaytarılmasına zəmanət.

 İxrac qarantiyaları:

 - Zəmanətlərin avizo edilməsi;

 - Digər bankların kontr-zəmanətləri əsasında zəmanətlərin buraxılması.

 

Sizin Bankınız Sizə qarantiyalar üzrə aşağıdakı xidmətləri göstərir:

 - Qarantiyaların açılması, təsdiq edilməsi və avizo edilməsi;       

 - Müxbir banklar tərəfindən qarantiyaların təsdiq edilməsi;     

 - Qarantiya məlumatlarının SWIFT vasitəsilə ötürülməsi;                                      

 - Məsləhət xidmətinin göstərilməsi;

 - Müştərilərin öz vəsaitləri hesabına qarantiyaların açılması;                                                            

 - AFB Bankın təqdim etdiyi kredit xətti hesabına qarantiyaların açılması;      

 - Digər banklar tərəfindən təqdim olunan qarantiyaların təsdiqi;