Kompleks müqavilə

KOMPLEKS BANK XİDMƏTLƏRİ ÜZRƏ STANDART ŞƏRTLƏR TOPLUSU

(fiziki şəxslər üçün çərçivə müqaviləsi).