Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility İnkasso

İnkasso

İnkasso

 

İnkasso - Təchizatçı tərəfindən kommersiya sənədlərinin ödəniş üçün sənədlərin qəbulu qarşılığında alıcıya ötürülməsidir. Əgər ixrac və ya idxal ilə məşğulsunuzsa inkasso sizin üçün rahat hesablaşma növüdür. Sizin bankınızın İnkasso məhsulu ilə alıcının mallara/xidmətlərə görə pul vəsaitlərinin köçürülməsi ilə hesablaşma əməliyyatlarınızı daha rahat həyata keçirə bilərsiniz.

İnkasso məhsulumuzun əsas üstünlükləri aşağıdakılardır:

 - Tərəflərin maraqları qorunur.

 - Alıcı mal/xidmətin təqdim edilməsi barədə təsdiq edici sənədlər təqdim edilmədən ödəniş etmir.

 - Alıcı ödəniş üçün sənədləri qəbul edənə qədər inkasso üzrə sənədlər alıcıya təqdim edilmir.

 - Əməliyyat beynəlxalq qaydalara uyğun olaraq həyata keçirilir.

 
 

Kart istifadəçiləri olan bank müştəriləri!

Bank hesabınızda olan pul vəsaitlərindən icazəsiz şəkildə istifadə edilməsinin qarşısını almaq üçün ödəniş kartınızın məlumatlarını digər şəxslərə və ya özünü bank əməkdaşı kimi təqdim edənlərə verməyin.